Tin tức
smart_control

Giải pháp quản lý - Giám sát tập trung

14:34 | 10/03/2015
Có EdgeHandler kết nối nhiều DVR, NVR, VMS, FA ... cực kỳ đơn giản. Thiết bị
EdgeHandler sẽ phá vỡ mọi giới hạn về băng thông, về chi phí... Giúp chính quyền
nhà nước, Ngân hàng, Nhà Máy, chuỗi cửa hàng… quản lý tập trung hệ thống CCTV dễ
dàng Hiệu quả, ôn định và tiết kiệm.

KHUYẾN CÁO

16:37 | 08/04/2013

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một số đơn vị giả, nhái tên Bach Vu security và sử dụng Logo của Bach Vu