FW7300-GSN

Camera Nhận Diện Biển Số Xe IP 3M Global Shutter Box
Camera Nhận Diện Biển Số Xe IP 3M Global Shutter Box

Chi tiết »

FWR228-01N

Đầu Ghi Hình Mạng 64 Kênh Dạng Gắn Rack
Đầu Ghi Hình Mạng 64 Kênh Dạng Gắn Rack

Chi tiết »

FWR224-01N

Đầu Ghi Hình Mạng 32 Kênh Gắn Rack
Đầu Ghi Hình Mạng 32 Kênh Gắn Rack

Chi tiết »

FWR303-00N

Đầu Ghi Hình Mạng 16 Kênh
Đầu Ghi Hình Mạng 16 Kênh

Chi tiết »

EHA200

Bộ mã hóa video HDMI qua mạng IP 1 kênh
Bộ mã hóa video HDMI qua mạng IP 1 kênh

Chi tiết »

FW3471

4CH Encoder
4CH Encoder

Chi tiết »

FW3170

1CH Encoder
1CH Encoder

Chi tiết »

FW2170

1CHDecoder
1CHDecoder

Chi tiết »

FWS200-01P

1CH BNC(HD-SDI) Encoder
1CH BNC(HD-SDI) Encoder

Chi tiết » 
   
G-D4P619VV0J