Nhà máy
 
Nếu bạn đang quản lý một nhà máy, bạn sẽ luôn gặp phải những vấn đề sau:
 • Dây chuyền sản xuất không đạt hiệu suất như định mức;
 • Lỗi chất lượng trong quá trình sản xuất;
 • Mất mát tài sản;
 • An toàn lao động.
Hệ thống camera quan sát sẽ giúp bạn:
 • Xem lại chuyện gì đã xãy ra trên dây chuyền sản xuất gây dừng máy hoặc lỗi chất lượng để đề ra biện pháp cải tiến chính xác & nhanh chóng.
 • Quan sát được hoạt động sản xuất trên dây chuyền mọi lúc, mọi nơi từ đó giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.
 • Giáo dục hành vi của công nhân, đe dọa kẻ xấu.
 • Những người liên quan trong công ty quan sát dây chuyền sản xuất từ xa, thông tin trong hoạt động sản xuất sẽ thông suốt giữa các bộ phận.
 • Công khai hoạt động xuất, nhập vật tư và hàng hóa.
Sure là sự lựa chọn đúng đắn của bạn vì những đặc tính sau đây:
 • Đáp ứng đa dạng các nhu cầu quan sát phù hợp với ngân sách của bạn.
 • Có sẵn giải pháp đáp ứng nhu cầu lưu trữ hình ảnh thời gian dài đến hàng năm.
 • Sử dụng dễ dàng, xem hình nhanh chóng.
 • Sản phẩm có độ tin cậy cao, hoạt động bền bỉ.