Blog

Thông báo lịch nghỉ mát CB-CNV Bach Vu security 2014

15:00 | 16/08/2014

Theo nghi lễ thường niên của Công ty, hè năm 2014 này toàn thể CBNV Bach Vu security sẽ tổ chức kỳ nghỉ mát trong 02 ngày bắt đầu từ ngày 23/08/2014 đến  hết  ngày 24/08/2014 tại Miền Tây.
Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến
 
   
G-D4P619VV0J