Tin tức

Thương hiệu SURE CCTV bị làm nhái, làm giả... Doanh nghiệp bức xúc

14:03 | 09/04/2013

“Chúng tôi đang ráo riết hoàn tất hồ sơ khởi kiện CAMERA SURE  làm nhái, làm giả Thương hiệu  SURE CCTV của Công ty”.