NK1080BL-T36.5

Camera Đo Thân Nhiệt IP 2MP
Camera Đo Thân Nhiệt IP 2MP

Chi tiết »

Thermal-T36.5-Coax

Hệ thống camera đo thân nhiệt thông minh
Hệ thống camera đo thân nhiệt thông minh

Chi tiết »

Thermal-T36.5-IP

Hệ thống camera đo thân nhiệt tích hợp
Hệ thống camera đo thân nhiệt tích hợp

Chi tiết » 
   
G-D4P619VV0J