UHD1608F-U

Đầu ghi hình Hybrid 16 kênh
Đầu ghi hình Hybrid 16 kênh

Chi tiết »

NK1080VD-IR36

IP Vandal Dome Camera 2.1MP 30IR 2.8~12mm Auto Iris Lens
IP Vandal Dome Camera 2.1MP 30IR 2.8~12mm Auto Iris Lens

Chi tiết »

NK1080D-F3.6

IP Dome Camera 2.1MP 2.8mm Fixed Lens
IP Dome Camera 2.1MP 2.8mm Fixed Lens

Chi tiết »

NK1080D-IR30

IP Dome Camera 2.1MP 30 IR 2.7~12mm Lens
IP Dome Camera 2.1MP 30 IR 2.7~12mm Lens

Chi tiết »

NK1080D-IR30-AF

IP Dome Camera 2.1MP 30 IR 2.7~12mm Lens
IP Dome Camera 2.1MP 30 IR 2.7~12mm Lens

Chi tiết »

NK1080BL-IR48

IP Bullet Camera 2.1MP 48 IR 2.7~12mm Lens
IP Bullet Camera 2.1MP 48 IR 2.7~12mm Lens

Chi tiết »

NK1080BL-T2

Thermal Detection IP Camera Bullet 3.6mm Fixed Full HD
Thermal Detection IP Camera Bullet 3.6mm Fixed Full HD

Chi tiết »

K1080BL-AF-F2

Flame 2 Sensor Detection Camera Bullet HD-SDI 2.7~12mm AF Lens
Flame 2 Sensor Detection Camera Bullet HD-SDI 2.7~12mm AF Lens

Chi tiết »

NK1080D-F2.8

IP Dome Camera 2.1MP, 2.8mm Fixed Lens
IP Dome Camera 2.1MP, 2.8mm Fixed Lens

Chi tiết »

C1080PBL-T2

Thermal Detection PoC Camera 4.0mm Fixed Lens | 2M FHD | EX-SDI 2.0
Thermal Detection PoC Camera 4.0mm Fixed Lens | 2M FHD | EX-SDI 2.0

Chi tiết »

C1080BL-T2

Heat Detection Camera
Heat Detection Camera

Chi tiết »

K1080PBL-AF-F2

Flame Detection Camera
Flame Detection Camera

Chi tiết »

K1080PBL-F1

Flame Detection Camera
Flame Detection Camera

Chi tiết »

NK1080D-IR24-F3.6

IP Dome Camera 2.1MP 24 IR 3.6mm Lens
IP Dome Camera 2.1MP 24 IR 3.6mm Lens

Chi tiết »

C1080BL-AF-F2

Flame Detection Camera
Flame Detection Camera

Chi tiết »

UHN404P-H1

Đầu ghi hình mạng 4 kênh
Đầu ghi hình mạng 4 kênh

Chi tiết »

UHN808P-H1

Đầu ghi hình mạng 8 kênh
Đầu ghi hình mạng 8 kênh

Chi tiết »

UHN1600-H2-V2

Đầu ghi hình mạng 16 kênh
Đầu ghi hình mạng 16 kênh

Chi tiết » 
   
G-D4P619VV0J