IR81A

Cảm Biến Chuyển Động Hồng Ngoại PIR Trong Nhà Gắn Trần Phát Hiện Thể Tích
Cảm Biến Chuyển Động Hồng Ngoại PIR Trong Nhà Gắn Trần Phát Hiện Thể Tích

Chi tiết »

IR82A

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR trong nhà gắn trần phát hiện mành
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR trong nhà gắn trần phát hiện mành

Chi tiết »

SIR05A

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR ngoài trời thân thiện vật nuôi chống che
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR ngoài trời thân thiện vật nuôi chống che

Chi tiết »

SIR05RA

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời không dây thân thiện vật nuôi
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời không dây thân thiện vật nuôi

Chi tiết »

SIR10S

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời

Chi tiết »

SIR10SA

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời chống che/bò trườn
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời chống che/bò trườn

Chi tiết » 
   
G-D4P619VV0J