FW7511-PVM

Camera vandal dome IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X hồng ngoại
Camera vandal dome IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X hồng ngoại

Chi tiết »

FW7511-TVM

Camera vandal dome IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X hồng ngoại
Camera vandal dome IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X hồng ngoại

Chi tiết »

FW7502-PVF

Camera vandal dome IP 4MP ống kính cố định hồng ngoại
Camera vandal dome IP 4MP ống kính cố định hồng ngoại

Chi tiết »

FW7502-TVF

Camera vandal dome IP 3MP ống kính cố định hồng ngoại
Camera vandal dome IP 3MP ống kính cố định hồng ngoại

Chi tiết »

FW7601-FTM

Camera dome IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X hồng ngoại
Camera dome IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X hồng ngoại

Chi tiết »

FW7601-FTF

Camera dome IP 2MP ống kính cố định hồng ngoại
Camera dome IP 2MP ống kính cố định hồng ngoại

Chi tiết »

FW7502-FAF

Camera vandal dome IP 2MP ống kính cố định
Camera vandal dome IP 2MP ống kính cố định

Chi tiết »


 
   
G-D4P619VV0J