FW7707-FNR

Camera PTZ IP 2MP zoom 30X hồng ngoại
Camera PTZ IP 2MP zoom 30X hồng ngoại

Chi tiết »

FW7709-FNR

Camera PTZ IP 2MP zoom 36X hồng ngoại
Camera PTZ IP 2MP zoom 36X hồng ngoại

Chi tiết »

FW8706-QNP

Camera PTZ IP 4MP zoom 36X
Camera PTZ IP 4MP zoom 36X

Chi tiết »

FW8706-FNP

Camera PTZ IP 2MP zoom 30X
Camera PTZ IP 2MP zoom 30X

Chi tiết »

FW8706-HNP

Camera PTZ IP 2MP zoom 36X
Camera PTZ IP 2MP zoom 36X

Chi tiết »

FW7706-FNP

Camera PTZ IP 2MP zoom 30X
Camera PTZ IP 2MP zoom 30X

Chi tiết »

FW7804-FNC

Camera PTZ IP 2MP zoom 10X
Camera PTZ IP 2MP zoom 10X

Chi tiết »

FW8707-FNR

Camera PTZ IP 2MP zoom 30X
Camera PTZ IP 2MP zoom 30X

Chi tiết »

FW8709-QNR

Camera PTZ IP 4MP zoom 36X
Camera PTZ IP 4MP zoom 36X

Chi tiết »

FW8709-FNR

Camera PTZ IP 2MP zoom 36X
Camera PTZ IP 2MP zoom 36X

Chi tiết »

FW7930-PSM

Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 3.0X
Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 3.0X

Chi tiết »

FW7930-PXM

Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 10X
Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 10X

Chi tiết »

FW7930-PVM

Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7930-TXM

Camera bullet IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 10X
Camera bullet IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 10X

Chi tiết »

FW7930-HXM

Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 3.0X
Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 3.0X

Chi tiết »

FW7930-FTM

Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7930-HXF

Camera bullet IP 2MP ống kính cố định
Camera bullet IP 2MP ống kính cố định

Chi tiết »

FW7901-PVM

Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7901-TVM

Camera bullet IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7901-FTM

Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7902-PVF

Camera bullet IP 4MP ống kính cố định
Camera bullet IP 4MP ống kính cố định

Chi tiết » 
   
G-D4P619VV0J