FW7930-PSM

Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 3.0X
Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 3.0X

Chi tiết »

FW7930-PXM

Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 10X
Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 10X

Chi tiết »

FW7930-PVM

Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7930-TXM

Camera bullet IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 10X
Camera bullet IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 10X

Chi tiết »

FW7930-HXM

Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 3.0X
Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 3.0X

Chi tiết »

FW7930-FTM

Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7930-HXF

Camera bullet IP 2MP ống kính cố định
Camera bullet IP 2MP ống kính cố định

Chi tiết »

FW7901-PVM

Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7901-TVM

Camera bullet IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7901-FTM

Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X
Camera bullet IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 4.3X

Chi tiết »

FW7902-PVF

Camera bullet IP 4MP ống kính cố định
Camera bullet IP 4MP ống kính cố định

Chi tiết »

FW7902-TVF

Camera bullet IP 3MP ống kính cố định
Camera bullet IP 3MP ống kính cố định

Chi tiết »

FW7902-FTF

Camera bullet IP 2MP ống kính cố định
Camera bullet IP 2MP ống kính cố định

Chi tiết »

FW7900-FAF

Camera bullet IP 2MP ống kính cố định
Camera bullet IP 2MP ống kính cố định

Chi tiết »


 
   
G-D4P619VV0J