FW9302-PXM

Camera hộp ngoài trời IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 10X hồng ngoại
Camera hộp ngoài trời IP 4MP ống kính motorized zoom/ focus 10X hồng ngoại

Chi tiết »

FW9302-TXM

Camera hộp ngoài trời IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 10X hồng ngoại
Camera hộp ngoài trời IP 3MP ống kính motorized zoom/ focus 10X hồng ngoại

Chi tiết »

FW9302-HXM

Camera hộp ngoài trời IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 3.6X hồng ngoại
Camera hộp ngoài trời IP 2MP ống kính motorized zoom/ focus 3.6X hồng ngoại

Chi tiết » 
   
G-D4P619VV0J